Elektroniczna Rejestracja Wad

Zgłoszenie dotyczy wad u dzieci od 0-18 roku życia, a także wad u dzieci martwo urodzonych.

Zarejestruj się Zaloguj się

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 sierpnia 2017 r. nastąpiła aktualizacja i dostosowanie do aktualnych przepisów prawnych elektronicznego formularza zgłoszenia dziecka z wrodzoną wadą rozwojową do Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. W celu zgłoszenia dziecka za pomocą nowego formularza należy ponownie utworzyć konto dla lekarza zgłaszającego wadę.

Uwaga!

Konto może zawierać login i hasło używane podczas logowania do poprzedniej wersji formularza, jednak nadal wymaga utworzenia konta w nowym systemie. Weryfikacja założonego konta przez pracownika PRWWR może trwać 1 dzień roboczy.

Utwórz konto


Formularz zgłoszeniowy powinien wypełniać lekarz oddziału: noworodkowego, dziecięcego, położniczo-ginekologicznego; poradni: rejonowej-dziecięcej, specjalistycznej. W celu uniknięcia dublowania zgłoszenia wady (u dzieci urodzonych żywo), lekarz który pierwszy stwierdził wadę rozwojową u danego dziecka i wypisał formularz wpisuje rodzaj zgłoszonej wady oraz datę zgłoszenia do Rejestru w Książeczce Zdrowia Dziecka na 3 stronie , w rubryce Kwalifikacja do grupy dyspanseryjnej lub na 7 stronie nowej Książeczki Zdrowia Dziecka w punkcie Testy przesiewowe, w rubryce inne. Jeśli zgłoszenia dokonuje lekarz położnik lub neonatolog, fakt ten należy także odnotować w Historii Rozwoju Noworodka na 2 stronie, w rubryce Kontrole, badania.

Za pomocą nowego systemu dodano już:


Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań
tel.: (+48) 61 854 73 49, fax: (+48) 61 854 76 13,
info@rejestrwad.pl

Skontaktuj się »

Od 01.06.2001 w EUROCAT

Dowiedz się więcej »